Een herhaalrecept aanvragen

receptenlijn 0413 264197
(optie 2)

Herhaalrecepten aangevraagd voor 11.00 uur, liggen de volgende werkdag na 11.00 uur klaar in de apotheek.
Herhaalrecepten aangevraagd na 11.00 uur, liggen 2 werkdagen later na 11.00 uur klaar in de apotheek.
Dus vraag uw herhaalrecepten op tijd aan, en bedenk dat aanvragen op vrijdag na 11.00 uur pas op dinsdag na 11.00 uur klaar zijn

Medicatiebewaking
Als u uw medicijnen bij apotheek Medipark, apotheek Galerij of apotheek Volkel haalt, wordt gecontroleerd of uw medicijnen goed samengaan.
Wilt u uw medicijnen in een apotheek buiten Uden of Volkel ophalen, geeft u dan het faxnummer van de betreffende apotheek door aan de assistente