Huisartsenzorg voor de vluchtelingen uit Oekraïne

De huisartsen in Uden hebben gezamenlijk de huisartsgeneeskundige zorg voor de vluchtelingen uit Oekraïne geregeld.

Indien u thuis vluchtelingen opvangt en zij hebben medische hulp nodig, dan kunt u hiervoor terecht bij de praktijk waar het gastgezin is ingeschreven. Indien het verblijf langer is nemen wij ook de zorg voor diabetes en hoge bloeddruk over.

Neem naar het spreekuur eventuele medicijnen die gebruikt worden mee en indien mogelijk een ID bewijs.